top of page

METODOLOGIA

El plaer d'aprendre

La nostra escola no utilitza una metodologia única, creiem que les metodologies han de ser flexibles i s'han d'anar adaptant a la individualitat de cada nen i nena respectant el seu desenvolupament, perquè cada infant és únic. Per això, les nostres propostes i activitats s'ajusten al nivell de desenvolupament de cada infant per tal d'aconseguir el màxim de cada nen i nena, respectant els diferents ritmes, acompanyant-lo en tot moment i amb la motivació necessària per aconseguir-lo.

Donem importància a l'aprenentatge, potenciant la imaginació i la creativitat, mitjançant l'experimentació, la descoberta, el joc, la psicomotricitat, l'autonomia a través dels diferents projectes i tot al voltant d'un clima respectuós afectiu i d'estima.

El nostre objectiu és aconseguir que l’infant sigui feliç i autònom en un entorn on es senti estimat i segur.

bottom of page